Blog SlowMade

Blog SlowMade
Za chwilę opuścisz blog i zostaniesz przekierowany na stronę slowmade.pl, na której możesz kupić unikalne rzeczy handmade.
Przejdź do marketu

Konkurs Slowmade na start! Do wygrania 300 zł!

Slowmade-na-start
  Konkursy i wyzwania   

Witajcie po długiej przerwie!

Część z Was już wie, że portal Slowmade startuje 7 października 2015 roku 11 października 2015. Tak, nareszcie! Z tej okazji dla twórców rękodzieła przygotowaliśmy konkurs, który ma zachęcić do dodawania produktów na nasz portal. W skrócie – wszyscy rękodzielnicy, którzy dodadzą na nasz portal co najmniej 5 produktów i zrobią to do 15 października 2015 roku, mogą wygrać nawet 300 zł! Wygrywa najciekawszy zestaw dodanych w tym czasie produktów.

Zgłoszenie do portalu wysyłacie za pomocą krótkiego formularza na slowmade.pl

Button-zostan-sprzedawca

Wystawiając na sprzedaż co najmniej jeden produkt do 7 października 2015 r, Twoja prowizja zostanie obniżona do 0% i będzie obowiązywać do 8 listopada 2015 r. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu:

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Slowmade na start” i zwany jest dalej „Konkursem”. Organizatorem Konkursu jest portal Slowmade.pl z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Zamoyskiego 19, 96-100 Skierniewice.
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Celem konkursu jest promocja polskiego rękodzieła oraz wyłonienie zestawu najciekawszych przedmiotów handmade.
 4. Fundatorem nagród jest portal Slowmade.pl
 5. Konkurs jest przeprowadzany na stronie blog.slowmade.pl oraz na oficjalnym profilu Slowmade na Facebooku i trwa od 29 września 2015 do 15 października 2015 r

 § 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem może zostać osoba, która spełni poniższe kryteria: – każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  – ma założone i aktywowane konto sprzedawcy na portalu Slowmade.pl
  – nie jest pracownikiem Slowmade.pl
  – nie jest członkiem najbliższej rodziny pracowników portalu Slowmade.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wystawienie w portalu Slowmade.pl co najmniej 5 przedmiotów handmade w dniach 29 września – 15 października 2015 do północy.
 3. Dodane przedmioty muszą być wykonane przez Uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia.
 6. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w bazie danych osobowych klientów portalu Slowmade.pl.

§ 3 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:
  – I miejsce – 300 zł oraz okres bezprowizyjny trwający do 30 listopada 2015 roku na wszystkie wystawione w tym czasie przedmioty.
  – II miejsce – 100 zł oraz okres bezprowizyjny trwający do 30 listopada 2015 roku na wszystkie wystawione w tym czasie przedmioty.
  – III miejsce – 50 zł oraz okres bezprowizyjny trwający do 30 listopada 2015 roku na wszystkie wystawione w tym czasie przedmioty.
 2. Okres bezprowizyjny zeruje prowizję pobieraną przez portal Slowmade.pl na wszystkie dodane przedmioty danego twórcy w określonym przez Organizatora czasie tj. do 30 listopada 2015 roku.
 3. Okresu bezprowizyjnego nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

§ 4 Zasady przyznawania nagrody

 1. Nagrody otrzymają osoby, których zestaw przedmiotów zostanie uznany przez zespół Slowmade.pl za najciekawszy i najlepiej wykonany.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na stronie http://blog.slowmade.pl, Facebooku, a także poinformowani drogą elektroniczną nie później niż 20 października 2015 roku do północy.
 3. W celu przyznania nagrody, zwycięzcy będą poproszeni o podanie numeru konta i danych osobowych w celu wykonania przelewu. Dane należy przesłać na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule „Konkurs – Slowmade na start”. Okres bezprowizyjny zostanie ustawiony w dniu przesłania danych niezbędnych do wykonania przelewu. Czas na przesłanie danych wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia zwycięzców.
 4. Nagroda pieniężna zostanie przekazana w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danych do przelewu.
 5. W przypadku braku przesłania danych w określonym terminie, nagroda przepada.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres e-mail ko[email protected] Wiadomość powinna zostać opatrzona tytułem: „Reklamacja – Slowmade na start”.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w przeciągu 14 dni od otrzymania wiadomości.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przedmioty dodane do portalu naruszają prawa osób trzecich.
 3. Uczestnicy, którzy działają sprzecznie z punktami Regulaminu mogą zostać zdyskwalifikowani.
 4. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

 

Button-zostan-sprzedawca

Wystawiając na sprzedaż co najmniej jeden produkt do 7 października 2015 r, Twoja prowizja zostanie obniżona do 0% i będzie obowiązywać do 8 listopada 2015 r


Dołącz do naszej społeczności


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  1. Slowmade.pl

   Dzień dobry,

   Aby wziąć udział w konkursie należy założyć konto w serwisie slowmade.pl (link: https://slowmade.pl/autor/autoryzacja), a następnie wystawić co najmniej 5 swoich produktów na sprzedaż.

   Pozdrawiam